Metodoloji

SosyalMarka100_nasil_yapildiSosyalMarka100 Dijital Varlık Reytingi

Diplomacy.Live tarafından geliştirilen Dijital Varlık Reytingi (DVR), kişi ve kurumların web siteleri, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesaplarını kişiselleştirme, güncellik, etkileşim, etki ve inovasyon ana göstergeleri ışığında değerlendirmektedir. DVR, API-tabanlı veriler ile birlikte nitel göstergelerin puanlanması ile belirlenmektedir.

Dijital Varlıklardijital_varlik

Çerçeve

Reyting aşamasından önce her araştırma için bir “kullanıcı” çerçevesi belirlenmektedir.

Örneğin; SosyalMarka100 Araştırması’nda Capital 500 ve İSO 500 sıralamalarından belirlenen 100 marka arasında gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal internet siteleri

Çerçevede seçilen kullanıcıların resmi/kurumsal internet siteleri tespit edilerek dijital varlık veritabanının çekirdeği denebilecek liste oluşturulur.

Dijital Varlık Taraması

İnternet siteleri son kullanıcı gözüyle ziyaret edilir ve listelenen dijital varlıklar veritabanına kaydedilir. Bu tarama esnasında örneğin bir kişi veya kurumun internet sitelerinde rastlanmadığı halde, listelenen soyal hesaplarının profil, hakkında, bilgi bölümlerinde yer alan diğer resmi hesaplar da kişi veya kuruluşların dijital varlık envanterine eklenir. Listeleme, hata payını azaltmak için eşzamanlı devam eden 2 ekip tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilir. Bu veritabanları, daha sonra oluşturulan ortak bir komisyonda proje editörü ve proje direktörünün de katılımıyla gözden geçirilir. Sonuçta değerlendirmeye alınacak tüm dijital varlıklar gerekli kontrollerin ve düzenlemelerin ardından tek bir listede birleştirilir.

Sitenizde olmayan dijital varlıklarınızı sadece siz bilebilirsiniz. Sitenizde dijital varlıklarınızı listelemekten çekinmeyiniz.

Neden internet sitesindeki resmi hesaplar?

Kurumların internet siteleri veya portalları, aynı zamanda dijital birer vitrin olarak hizmet görmektedir.  Kurumlar tarafından sitelerinde listelenen mobil uygulamalar ve sosyal medya hesaplarının güvenirliği de bu sayede sağlanmış olur.

Not: Değerlendirme kapsamında tutulan kişi veya kuruluşlara ait hiçbir dijital varlığın değerlendirme dışı tutulmaması için internet sitelerinde ayırılacak özel bölümlerde listelenmesi tavsiye edilmektedir.

Kriterler

Notlandırma/puanlama kriterleri dijital varlıklar bazında belirlenmektedir:

Dijital Varlıklar nelerdir?

  1. İnternet siteleri
  2. Sosyal ağlar
  3. Mobil uygulamalar

Her birinin ölçümü için gerekli kriterler belirlenir. Kriterler, dünya çapında pek çok online-offline projede çalışmış/çalışmakta olan bir ekip tarafından oluşturulmuştur.

Toplanan dijital varlıklar önce kurum/kişi çerçevesinde incelenir ve notlanır. Notlama kriterleri ve her bir notun nasıl verileceği ile ilgili gösterge başlıkları belirlenir.

Örneğin; SosyalMarka100 çalışması 158 gösterge başlığı çerçevesinde yapılmıştır.

Notlandırma

Notlandırma çalışması, öncelikle kullanıcı bazında yapılmaktadır. Sonrasında, dijital varlık bazında notlamalar tekrar denetlenmektedir. Notların birleştirilmesi ve olası notlama süreci esnasında gözlemlenen farklılıklar hakkında son kontrollerin ardından internet siteleri, mobil uygulamalar ve her bir sosyal medya hesabı için tek tek ortaya çıkan notlar toplam puana ulaşmak için birleştirilir.

Not: Çalışmanın tamamı bitmeden toplama ve ölçüm hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Böylece çalışmanın güvenliğinin de bir adım öteye taşınması hedeflenmiştir.

Puanlama

Tavan puan her bir araştırmada, kriter ve gösterge başlıkları için belirlenen puanların toplamına eşittir. Örneğin; SosyalMarka100’de tavan puan, araştırma kapsamında kullanılan 158 göstergenin toplam puan karşılığı olan 486’dır.

Kişi veya kurumların reyting notu, değerlendirme sonucunda elde edilen puanın, 100 ölçeğine dönüştürmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Reyting

Dijital Varlık Reytingi, dünya çapında bağımsız kuruluşların kullandığı harf ve +/- ile simgelenmiştir. AAA++’dan başlayıp E–’ye kadar çok geniş simgeleme kullanılmaktadır. Puan aralıklarının harf karşılığı bulunmaktadır. Araştırma sonucunda alınan not karşılığı olan harf ile temsil edilir.

Sosyal Marka Piramidi

 

piramitSosyalMarka100 Dijital Varlık Reyting Kriterleri

SosyalMarka100 çalışmasının metodolojisi  ve puan/not sistemi dijital gelişmelerle doğru orantılı şekilde dinamik ve yenilikçidir. Araştırma kapsamındaki kişi veya kurumların önceki araştırmalarda rastlanmayan dijital varlıklarının listelenmesi durumunda, reyting sistemi bu durumu göz önüne almaktadır. Örneğin SosyalMarka100’de Flickr kullanan ve resmi sitesinde listeleyen tek marka Ford Otosan’dır. Veya Rixos Rusça ağırlıklı VK/OK platformlarında hesabı bulunan SosyalMarka100’de tek kurumdur.

İnternet sitesi

Alan adı sahipliği, sitenin varlığı, güncelliği, responsive olması, dil sayısı, sayfasında yayınlanan sosyal ağ sayısı, ikinci alan adı sahipliği, ikinci alan adının varlığı ya da yönlendirmesi, güncelliği ve responsive olması kriterleriyle değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, ekibimiz kanaat notu diyebileceğimiz öznel değerlendirmeyi sadece internet sitesinin genel yapısıyla ilgili tartışmada kullanmaktadır (10 puan). İnternet sitesiyle ilgili tüm başlık ve göstergelerdeki değerlendirmelerden çıkan sonucu  toplam not içindeki ağırlığı %12’dir.

RSS

İnternet sitelerinde RSS linklerinin olup olmadığı ve güncelliği de notlandırılmıştır. %1 oranında etki etmiştir.

Facebook

Sayfa varlığı, güncelliği, beğeni ve hakkında konuşan kişilerin baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı, kapak resminin varlığı, varsa uygunluğu, kısa-kişiselleştirilmiş URL sahipliği, hakkında bilgisinin doğruluğu, yer bildiriminin açık olup olmadığı, onay durumu, bildirim yapanlara geri dönüş hızı, sayfanın beğendiği sayfalar ve çalışan/çalışmayan uygulamalar kriterlerinde değerlendirilmiştir. Facebook varlığının, Dijital Varlık Reytingi’nde %10 ağırlığı bulunmaktadır.

Twitter

Hesap varlığı, güncelliği, kapak fotoğrafının varlığı ve uygunluğu, onaylanmış hesap olup olmadığı, gizli hesap olup olmadığı, açıklama olup olmadığı; tweet, takipçi, takip, listelenme sayısının baz ortalamanın üzerinde olması; dil, konum, saat dilimi ayarlanın doğruluğu; takipçi/takip eden oranı, 1.000 takipçi başına listelenme sayısı, yaptığı ve aldığı retweet, bahsedilme oranı, günlük ortalama paylaşım, cevaplama, twitlerin cevaplara oranı, link sayısı, twit başına link sayısı, hashtag sayısı, twit başına hashtag sayısı, RT oranları, beğenilme oranlarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı değerlendirilmektedir. Dijital Varlık Reytingi’nde Twitter oranı %10’dur.

Periscope

Hesap varlığı, kullanımı, takipçi, takip edilen gibi kriterler notlandırılmış ve ağırlığı yaklaşık %4’tür.

Instagram

Hesap varlığı, güncelliği; medya, abone, takip baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı kriterleriyle değerlendirilmektedir. Instagram reyting sisteminde %5’e yakın ağırlığa sahiptir.

YouTube

Kanal varlığı, güncelliği, kısa URL sahipliği, kapak fotoğrafının varlığı ve uygunluğu, doğru link, açıklama, onaylı hesap; abone sayısı ve izleme sayısının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı notlandırılmıştır. YouTube %6 etkiye sahiptir.

Google+

Sayfa varlığı, kapak fotoğrafının varlığı ve uygunluğu, kısa URL sahipliği, onaylı hesap, bilgi açıklamasının doğruluğu ve takipçi, görüntülenme baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı değerlendirilmiştir. Google+, araştırmanı genelinde %4 oranında yer almıştır.

Pinterest

Hesap varlığı, güncelliği, hakkında bilgisi, pano, pin, beğenme, takipçi sayılarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Pinterest reytinge yaklaşık %4 oranında etki etmiştir.

LinkedIn

Sayfa varlığı, güncelliği, takipçi sayısının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı değerlendirilerek, %3 etki etmiştir.

Vimeo

Kanal varlığı, video, beğeni, takip, grup, kanal, albüm sayılarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı değerlendirilmiştir. Vimeo’nun etkisi %1 seviyesindedir.

Blog

Kurumsal internet sitesi bünyesinde ya da ayrı bir alan adıyla blog açılıp açılmadığı, varlığı ve güncelliğine bakılmıştır. Blog, %2’lik bir etkiye sahiptir.

Tumblr

Tumblr’da yer almayı seçenler de notlandırılmıştır.  Blog varlığı ve güncelliği toplamda %1’in biraz altında etki etmiştir.

VK ve OK

Sayfa/grup varlığı, üye/takipçi oranlarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığının değerlendirildiği VK ve OK, toplamda %5 etkili olmuştur.

Flickr

Hesap varlığı; takipçi, takip, fotoğraf sayılarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığının incelendiği Flickr toplamda %4 etkide bulunmuştur.

Foursquare

Foursquare Sayfasının varlığı; takipçi, puan, tavsiye, liste baz ortalamasının üzerinde olup olmadığı incelenmiştir. Yaklaşık %3 oranında etki etmiştir.

Snapchat

Snapchat sadece bu mecrada üyelik bulunup bulunmadığı şeklinde notlandırılmıştır ve %1’in altında etkisi olmuştur.

Vine

Kanalın varlığı; takipçi, takip ve döngü sayılarının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığı değerlendirilmiştir. %1’in altında etki etmiştir.

İzlesene

Kanal varlığı, izlenme sayısının baz ortalamanın üzerinde olup olmadığının değerlendirildiği İzlesene, %1’in altında etki etmiştir.

Puanlama Analizleri

Sitelerin Alexa sıralamaları, Twitter hesaplarının Klout ve Klear puanları ağırlıklandırarak notlandırılmıştır. Etkisi yaklaşık %10’dur.

Mobil uygulamalar

iOS, Android, BlackBerry ve Windows mobil uygulamaları değerlendirilmiştir. Uygulamanın varlığı, çalışıp çalışmadığı, derecelendirme verenlerin baz ortalaması, ratingi baz alınmıştır. Android uygulamalarında indirme aralıkları da değerlendirilmiştir. Telefon ve tablet için ayrı uygulama vrsiyonları varsa bunlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Toplam puan içinde mobil uygulamalar, toplamda %10 oranında etki etmiştir.

SosyalMarka100 Dijital Varlık Reytingi çalışması her 3 ayda bir güncellenecektir.

SosyalMarka100 Atlası, şeffaflık ilkemiz gereğince tam liste halinde markalar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bir markanın yetkilisi/temsilcisi/yöneticisiyseniz ve

– araştırmada yer almadıysanız, ancak değerlendirme ye dahil edilmek gibi bir talebiniz varsa lütfen sonraki güncelleştirme dönemi için markanızı öneriniz.

– araştırmada yer aldınız, ancak SosyalMarka100 Atlası’nda eksik bilgileriniz varsa, öncelikle web sitenizde ilgili dijital varlığınızın bulunduğuna emin olunuz.

– araştırma sonucumuz kamuoyuna açık ve hesap verilebilirlik vadetmektedir. Danışmanlarımız aracılığıyla dijital varlıklarınızı daha iyi kullanmanız için size destek vermek bizi mutlu edecektir.

– talebiniz halinde markanıza yönelik özel dönemsel raporlar hazırlanmaktadır. Arştırmanın geneli ve markalara ait karşılaştırmalı dönemsel raporlarımıza yıllık abonelik veya talep yoluyla ulaşabilirsiniz.

SosyalMarka100 ile ilgili bilgi, öneri, düşünce ve istekleriniz için: info@Diplomacy.Live